Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 4/10/16 — СrossFit Ураган

Разминка: 3 круга

1мин — гребля

1мин — кувалда

1мин — отжимания

30 сек отдых

SKILL:

Стойка / ходьба на руках

WOD:

ISABEL

Рывок — 30 (30/60)

GRACE

Толчок — 30 (30/60)