Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 30/06/16 — СrossFit Ураган

Разминка:
15 мин бег на улице

 

Skill:

жим сотса

 

Wod:

2+2

FS