Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 28/08/15-CrossFit Ураган

Разминка: бег + …

Skill: взятие на грудь с виса

WOD: AMRAP — 12 мин

5 — подтягивания

10 — w-ball

15 — V-cкладка