Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 28/04/16 — СrossFit Ураган

Разминка: 10 мин

бег+

гребля 200 м

GHD спина 10

AS 15

JJ 20

SKILL: 10 мин

2 взятия на грудь в стойку+ 3 FS ПВКМ

WOD: 2 раунда

1 мин —  сит-ап

1 мин — отдых

1 мин — колени к локтям в упоре лежа

1 мин — отдых

1 мин — Т2В

1 мин — отдых

1 мин — локти к коленям (ноги на стене)