Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 25/02/16 — СrossFit Ураган

Разминка:

3 мин — бег

3 мин: 5 е. бурпи

            10 — сит-ап

            15 — AS

3 мин — броски медбола друг другу

SKILL: DU — 10 min

WOD:  1 мин — работа / 1 мин — отдых

3 раунда

Гребля

OHS

Сит-ап