Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 17/07/16 — СrossFit Ураган

разминка: 3 раунда

1 мин — гребля

1 мин — кувалда

1 мин — планка

WOD:

44 махи гирей

33 BJ

22 GHD

100 DU