Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 11/12/14-CrossFit Ураган

Разминка: 3 раунда

Е. бурпи — 1мин

Ситап — 1 мин

Одиночные  — 1 мин

Отдых — 1 мин

S.WOD: FS — 60% от ВТ

5пвкм, 10 мин

WOD:

21-18-15-12-9-6-3

— отжимания

— зашагивания с гирей на груди