Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 09/03/15-CrossFit Ураган

Разминка: 4 мин — бег

2 раунда:

1 мин GHD (спина)

1 мин AS

1 мин Е. бурпи

Skill: Взятие на грудь

WOD:  AMRAP 7 min

5 — отжимания в стойке на руках

1 — канат

20 — DU

__________________________________

Разминка: 5 мин — бег,  10  мин  — DU

SKILL: Канат

WOD:  AMRAP 10 min

20 — выпады

10 — сит-ап

5 — отжимания