Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 09/02/16 — СrossFit Ураган

Разминка: 3 раунда

1,5 мин — кувалда

1,5 мин — гребля

1,5 мин — планка

SKILL: канат/ отжимание в стойке на руках

WOD:  42-30-18

w-ball

T2B