Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 08/10/14-CrossFit Ураган

Разминка:

5 мин DU

 

3 раунда:  — 1 мин кувалда

                    — 1 мин AS

                    — 1 мин отжимания

GHD 20Х2

WOD  2+2ПВКМ

Взятие на грудь в сед с виса     40/60