Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 08/01/15-CrossFit Ураган

Разминка: 3 раунда

Т-подъем — 2 мин

отдых — 1 мин

Skill:

взятие гири в сед

WOD: 3-6-9-6-3

— взятие на грудь в стойку с виса

— жимовой швунг