Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 07/01/15-CrossFit Ураган

Разминка: 3 раунда

JJ — 15

Гусеничка — 10

Супермен — 15

S.WOD: 10 мин ПВКМ

DL — 60% от ПМ

D.WOD:

21-15-9-15-21

OHS 30/20

T2B

DU