Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 01/12/14-CrossFit Ураган

Разминка: 10 мин

5 — гусениц

20 — супермен

30 — зашагивания на стену

Skill:

Стойка, ходьба на руках

WOD:

21-15-9 (2 раунда)

— Подтягивания

— W-ball

между подходами 15 ситапов