Упражнение дня — Workout of the Day — WOD 01/11/14-CrossFit Ураган

Разминка:

15 мин — бег

Skill:  отжимания на кольцах

WOD:

Гребля (отдых 1:1)

3 мин

4 мин

2 мин